SUNWEBS

Desatero rad pro začínajícího pedagoga

Učím už osmým rokem, a pokud ode mě chcete slyšet nějaké rady, tak se rozhodně připravte na to, že příliš pozitivního jmenovat nebudu.

Na počátku musím konstatovat, že je pro mě i po těch letech praxe stále složité přenést se nad totální podhodnocení školství a byrokracii, která  maximálně převažuje nad samotným didaktickým procesem a jeho kvalitou či vůbec jakýmkoli hodnocením…

Asi největším neštěstím jsou pro začínajícího učitele ve školství jeho přehnaná očekávání. Už mnohokrát jsem se setkal s tím, že pedagog po studiu na vysoké škole přišel učit a myslel si, že když on dává dětem 110% jeho snahy, ony mu to budou maximálně vracet. Pokud se setkáte s 10% aktivity dětí, která je relevantní s tím, co jim vysvětlujete, pak máte vyhráno. Syndrom, nechci říct přímo vyhoření, ale obrovského zklamání se u takovýchto učitelů dostavuje záhy a jejich kariéra je mnohdy již na počátku u konce.

Velmi důležité je bezesporu i to, abyste si před začátkem své kariéry ujistila, jestli se skutečně jste schopna přenést v klidu a dostatečném duševním zdraví přes to, že některé výrazy dětí jsou mnohem horší než mluva tvrdého jádra fanoušků Baníku či Sparty. Když se v začátcích mé kariéry objevilo pojmenování čtyřnohého vykastrovaného dobytka anebo krávy, tak děti byly napomenuty a mnohdy si již nedovolily příliš hlučně mluvit tímto vulgárním jazykem. Dnes je dámský pohlavní orgán naprosto běžnou součástí jazyka teenagerů, takže je třeba to brát s jistou mírou nadsázky přirozeně.

Jinou nepříjemnou věcí je zákeřnost dětí. Vy jako pedagog musíte počítat s tím, že od začátku fungujete jako nepřítel dětí. Rozhodně byste se neměla spoléhat na to, že děti vás budou maximálně poslouchat. Naopak zejména pánská část kolektivu se rozhodne pro rychlý útok. Ten se povede buď na slovní úrovni, anebo pomocí nějakého triku typu špinavé učitelské židle, znečištěné podlahy anebo nějakého jiného záměrného poničení interiéru třídy.

Další rada souvisí se zmiňovanými slovními útoky. Na ty je vhodnější nereagovat. Tedy alespoň v případě, že nejste schopna žáka či žákyni skvostně zostudit před ostatními, což ale také vždy nemusí být výhra. Obzvláště nepříjemné jsou mnohé narážky dětí na váš sexuální život a na další rádoby slabiny, které máme, co si budeme nalhávat, všichni. Když se některému z dětí znelíbíte, je ochotno použít cokoli.

Pokud vám vadí obscénní gesta a chování stejného či podobného charakteru, rozhodně byste se měla vyhnout školství. I německý porno průmysl sedmdesátých let minulého století je v jistých fázích poměrně slabým odvarem proti tomu, co jsou některé z dětí mající pramalý zájem o studium schopny předvést. Obnažené pozadí a podobné kousky typu zdviženého prostředníčku začínají být jakýmsi standardem provázející základní vzdělávání na druhém stupni ZŠ.

Zapomeňte na to, že poznámky a nedejbože i napomenutí či důtky něco vyřeší. Jediným mocným nástrojem ve vašich rukou je známkovací stupnice, na kterou již ale spousta z v podstatě nevzdělavatelných jedinců také nebere velký ohled. Ideální je na počátku druhého stupně, tedy v 6. třídě přitvrdit a pomalu povolovat. Nedopusťte hlavně to, že s vámi budou děti nějak diskutovat o hodnocení. Nejraději by chtěly hezké známky za nic.

S leností velmi úzce souvisí i speciální kapitola českého základního školství, kterou bych nazval „ Deváté třídy po přijímacích zkouškách“. Tuto sortu dětí již nic nenaučíte! Každý váš pokus bude v lepším případě řešen bojkotem čehokoli, o co se snažíte. Pokud uvidíte některého z deváťáků ležet na lavici a budete o něm vědět, že se jedná o známou firmu, doporučuji jej nebudit. Jeho nálada by tu vaši mohla maximálně degradovat na bod mrazu, respektive vyhoření.

Hodně in jsou dnes hlavně prostředky moderní technologie, které mají fungovat jako vynikající učební pomůcky. Nedělejte si iluze! S hezkou a skutečně interaktivní výukou uspějete tak maximálně na prvním stupni základní školy. V přeneseném slova smyslu vydrží pozornost dětí tak dlouho, jako je tomu u některých z výroby nekvalitních lamp do dataprojektorů. Když děti výuka na tabuli nebaví, nemáte šanci to napravit. Ostatně podobně jako je to s vyhořelou lampou projektoru z unijních finančních prostředků. Na novou škola nemá. Výdrž interaktivních tabulí by byla za normálních podmínek dlouholetá. Normální podmínky ale ve třídách obzvláště o přestávce nepanují.

Počítejte jistě s tím, že žáci nebudou mít často pomůcky do vyučování. Někteří dokonce v pravidelném intervalu nebudou nosit do výuky vůbec nic. Psát jim poznámky nemá smysl, respektive to mnohdy ani nelze, protože žákovskou knížku nemají. Často se jim záhadně ztratí i diktátový sešit, který si jinak učitel jazyka po opravě testů bere zpět.

Asi vás napadne, že se naštěstí můžete spolehnout na rodiče. Omyl! Časy, kdy nám naši rodiče dali nějakou tu facku, když sem nám ve škole nedařilo, jsou dávno pryč. Moderní rodič hledá vinu ve vás a snaží se vás dostat na čemkoli. Častá bývají hlavně různá vyšetření dětí a to, že byste měla brát na tyto jedince ohledu. Ostatně i samotné dítě na papír spoléhá, a ač nezná nic jiného, to že má toto osvědčení, si uvědomuje s pravidelnou přesností a často se tímto dobrozdáním chlubí.

Možná to vypadá, že jsem vám vzal iluze, které jste pravděpodobně ještě o našem školství a o základní škole měla, což mě upřímně mrzí. A to jsem nemluvil ještě o mizerném systému školství a dalších detailech. Na druhou stranu ale musím říct, že nějaká pozitiva bychom na výuce jistě ještě našli. Co se týká intelektuální úrovně dětí, řekl bych, že je přibližně stejná jako dříve. Současné děti jsou ale neskutečně líné a jediné, co je zajímá, je mobilní telefon. A na ten si mimochodem dejte také pozor, jinak budete na facebooku či jiné sociální síti veřejně zostuzena!

Pozn. autora:

  • článek je směřován konkrétně k začínající kolegyni, což jistě pozornému čtenáři neuniklo. Aplikovatelný je ovšem stejně tak na začínající pedagogy.
  •   všechno ohledně výuky není tak černé, najdou se pochopitelně i kvalitně pracující děti
  •  systém platů ve školství není tak hrozný, jak bylo psáno… je ještě horší
  •  platové podmínky pedagogů na http://www.msmt.cz/file/18473/
  • nejhorší na všem je práce MŠMT, které vymyslelo rámcový vzdělávací program, jenž je k ničemu. Uvažuje se ostatně o návratu ke klasickým osnovám…
  • pozitivum je také to, že na naší škole díky mnohým kolegům fungují ještě věci relativně tak, jak mají!!!

Zanechat komentář

Tento formulář je chráněn Google reCAPTCHA. Odesláním souhlasíte s informacemi o zpracování údajů a podmínkami služby.